CR208读卡器

  • 分类:低频读卡器
  • 产品编号:CR208
  • 产品特点:频率: 125K,支持卡片: Temic 5567,EM 系列及兼容卡 ,EM4305 ,尺寸: 110×80×26(mm) ,接口: RS232、USB

产品名称

CR208系列射频卡读写器

重量

240克

尺寸

                                                       110*80*26 (毫米)

工作温度

-20  +85C

接口

RS232、USB

蜂鸣器

内置

   指示灯

双色

 支持

支持卡片

 Temic 5567, ATA5577 ,EM4305 读写,EM4200,TK4100,EM4102,EM 4001 只读

操作系统

 Windows98.2000.ME.NT.XP,Window 7,linux

            接   口

        CR208T

        CR208U

    CR208 11785

      CR208-FSK 

 RS232

             √

 动物识别卡写入器

       HID 125K 卡写入器

 USB 仿真串口

返回上一页